Om oss

Tinstraat 7Skalar er et nederlandsk selskap etablert i 1965 og produserer analysatorer for laboratorie og prosess industrien. Skalar er i dag en multinasjonal organisasjon med egne datterselskaper i de fleste europeiske land, Nord Amerika og India og har over åtti representanter over hele verden.

Skalars organisasjon fokuserer hver dag på service og yter den beste service og support for alle eksisterende og nye brukerbehov. Skalars analysatorer er pålitelige og dekker analysebehov fra små laboratorier opptil de store kommersielle rutinelaboratorier, med fra noen hundre opp til millioner av prøver per år.

Tinstraat 12Med over 50 års erfaring innen automatisering av våtkjemiske analyse prosesser, har Skalar bygget opp et vell av kunnskap og har generert et stort bibliotek med informasjon og teknikker som støtter velprøvde applikasjoner. Skalar organisasjonen er ISO 9001-sertifisert, som sikrer at kunnskapen er grundig og systematisk organisert via dokumenter som er lett tilgjengelige for kunden via: Applikasjonsbrosjyrer, Metodebøker, Manualer, Tekniske veiledninger og driftsmanualer for instrumenter, SOP’er (Standard operation procedures), for hver metode, parameter og instrument som anvendes. Skalars egen FoU-avdeling utvider kontinuerlig utvalget med nye innovative
analysatorer med formål å forbli pålitelige og
kostnadseffektive automatiseringsverktøy.