Di-acetyl analyse

logo Wikipedia

Diacetyl (IUPAC systematic name: butanedione or 2,3-butanedione) is a natural byproduct of fermentation. It is a vicinal diketone (two C=O groups, side-by-side) with the molecular formula C4H6O2. Diacetyl occurs naturally in alcoholic beverages and is added to some foods to impart a buttery flavor.

Bron: http://no.wikipedia.org/wiki/Di-acetyl

Du har valgt å analysere Di-acetyl i anvendelsesområdet: Øl og malt. Nedenfor er en liste over Skalars analysatorer (analyseinstrumenter) som kan analysere den valgte Di-acetyl.

Sanseries

Sanseries kontinuerlig flow analysator for vann, avløpsvann, drikkevarer, ekstrakter av jord, slam, gjødsel, mat, forvarer, tobakk, farmasi og industriprodukter mm
Gå til vår produktside...