Total organisk karbon (TOC) analyse

logo Wikipedia

Total organic carbon (TOC) is the amount of carbon bound in an organic compound and is often used as a non-specific indicator of water quality or cleanliness of pharmaceutical manufacturing equipment.

Bron: http://no.wikipedia.org/wiki/Total organisk karbon (TOC)

Du har valgt å analysere Total organisk karbon (TOC) i anvendelsesområdet: Farmasøytiske produkter. Nedenfor er en liste over Skalars analysatorer (analyseinstrumenter) som kan analysere den valgte Total organisk karbon (TOC).

Sanseries

Sanseries kontinuerlig flow analysator for vann, avløpsvann, drikkevarer, ekstrakter av jord, slam, gjødsel, mat, forvarer, tobakk, farmasi og industriprodukter mm
Gå til vår produktside...

FormacsSERIES

Formacs SERIES Total organisk karbon (TOC) og Total nitrogen (TN) analysatorer for rask, nøyaktig og kostnadseffektiv måling av N og C i vannprøver
Gå til vår produktside...

PrimacsSERIES

PrimacsSERIEN C/N analysatorer er designet for analyser av C og N av faste prøver.
Gå til vår produktside...