PrimacsSERIES Total karbon (TC) og Total nitrogen (TN) analysatorer

Primacs<sup>SERIES</sup>

Oversikt

PrimacsSERIEN C/N analysatorer er designet for analyser av C og N av faste prøver. PrimacsSERIES tilbyr et bredt utvalg av spesialutviklede analysatorer med applikasjoner over et vidt område for en rekke laboratorie og brukerbehov.

PrimacsSNC-100

Total organisk karbon (TOC) og Protein-Nitrogen analysator for faste og flytende prøver.

Primacs SNC-100 er vår nyeste, mest moderne og fleksible analysator med integrert 100-posisjons autosampler for bestemmelse av Total nitrogen (TN), Protein (basert på N-innhold), Total karbon (TC), Total elementært karbon (TEC), Total uorganisk karbon (TIC) og Total organisk karbon (TOC). Alt dette kan bestemmes med hjelp av en analysator.

Analysatoren gir rask, pålitelig, nøyaktig bestemmelse av disse C og N parameterne og fraksjoner helt ned til svært lave ppb nivåer i applikasjoner som jord, planter, slam, sedimenter, forprodukter, korn, mat, malt, gjær, gjødsel, farmasøytika, industrielle produkter osv.

Primacs SNC-100 inneholder en ekstra stor integrert autosampler med 100 posisjoner dekket med et gjennomsiktig deksel. Prøvestativet er utbyttbart og kan lastes med nye prøve mens det andre kjører. Dette gir svært høy analysekapasitet per døgn med batcher på 100 prøver i slengen. Prøvemengder opptil 3 g kan benyttes i gjenbrukbare kvartsbeholdere (crucibles). Prøver introduseres i analysatoren gjennom et unikt vertikalt løftesystem. Prøven løftes opp og inn i ovnen. Asken fra prøven forblir i kvartsbeholderne etter analyse, samles i en skuff under ovnen, noe som eliminerer askeoppbygging i forbrenningssonen, reduserer vedlikehold og forenkler gjenbruk av beholderne.

Høytemperatur (HT) forbrenning brukes til analyse av TC, TOC, TEC og TIC. Deteksjon skjer med en spesialutviklet infrarød detektor (NDIR-non dispersive IR). Temperaturen reguleres via flere kalibrerte høydetrinn, og gir grunnlag for temperaturfraksjonering av forskjellige C-fraksjoner. Dette tillater bestemmelse av total elementært karbon (TEC), en unik egenskap for Primacs modellen.

Bestemmelsen av TN og Protein er basert på den veletablerte DUMAS-metodikken, med deteksjon med TCD (Thermal Conductivity Detector, termisk ledningsevne detektor). Primacs med DUMAS-metoden, er betydelig raskere enn den klassiske Kjeldahl-N metoden (TKN). Primacs bedrer arbeidsmiljøet ved å fjerne farlige kjemikalier i TKN

TIC kan også bestemmes med bruk av automatisert syretilsetting, debobling av CO2 og IR deteksjon.

Analysatoren leveres med en moderne og fleksible software HT-Access

Primacsmcs

TOC add-on modul for faste prøver

FormacsSERIES C/N analysatoren har nå blitt utvidet med tilleggsmodulen PrimacsMCS for bestemmelse av TOC i faste prøver som jord, sedimenter og slam. PrimacsMCS opererer i kombinasjon med FormacsSERIES TOC analysator (for flytende prøver). Dette gir et kostnadseffektivt konsept til laboratorier for samtidig TOC-bestemmelse både i vandige og faste prøver.

PrimacsMCS er utstyrt med en dobbelt ovn, en for separat analyse av totalt karbon (TC) og en for total uorganisk karbon (TIC) samt TOC. TC bestemmes ved katalytisk oksydasjon av prøven ved 1100 °C i HT ovnen som omdanner karbonet i prøven til CO2. TIC bestemmes ved surgjøring av prøven i TIC-reaktoren, som omdanner det uorganiske karbon til CO2 som strippes av med gass (debobling). For begge systemer føres den dannede CO2-gass gjennom en NDIR detektor som måler karbon mengden med infrarød (IR) spektrometri. Den Windows-baserte PrimacsMCS-programvaren samler dataene og beregner TOC-konsentrasjonen av prøven ved differanse (TOC =TC – TIC)

PrimacsMCS måler TC, TIC og TOC over et stort område fra 100 μg til 40 mg karbon i prøvemengder opptil 3 gram. IR-detektor svitsjer automatiske fra lavt til høyt måleområde. Kombinasjonen av FormacsSERIES TOC analysator med PrimacsMCS modulen gir laboratorier et kraftig verktøy for å analysere TOC fra lave ppb konsentrasjoner i vandige prøver opp til prosent (%) nivåer i faste prøver. PrimacsMCS metoden for karbonfraksjoner (TC, TIC, TOC) er i samsvar med metoder regulert i internasjonale standarder ISO, CEN, metoder/forskrifter fra NEN-EN 13137 og US EPA 9060.

Typiske applikasjoner

 • Drikkevann
 • Kjølevann
 • Overflatevann
 • Grunnvann
 • Avløpsvann
 • Prosessvann
 • Sjøvann
 • Farmasøytiske produkter
 • Industriell prosess kontroll
 • Landbruksprodukter
 • For og matvarer,
 • og mange flere…