FormacsSERIES Total organisk karbon (TOC) og Total nitrogen (TN) analysatorer

Formacs<sup>SERIES</sup>

Oversikt

FormacsSERIES  av Total organisk karbon (TOC) og Total nitrogen (TN) analysatorer tilbyr raske og pålitelige målinger av karbon og/eller nitrogen i prøver som kommer fra naturlige, forbruker eller industrielle kilder. FormacsSERIES fra Skalar har et bredt utvalg av analysatorer for faste (og flytende) prøver med høytemperatur forbrenningsteknikk (High Temperature Combustion-HT) eller UV-assistert persulfat (PS) oppslutningsteknikk.

FormacsHT-I

Høy temperatur total organisk karbon analysatorer

FormacsHT Total organisk karbon (TOC) høytemperatur katalytisk forbrenningssystem har en fleksibel modulutforming med utmerket ytelse for analyse av total karbon (TC), Total uorganisk (Inorganic) karbon (TIC), total organisk karbon (TOC), løst (Dissolved) organisk karbon (DOC) og ikke-flyktig organisk karbon NPOC (Non Purgeable Organic Carbon, løst organisk C som ikke fjernes med gassbobling). Skalar har utviklet denne analysator konfigurasjonen for å møte de nyeste kundekrav for bestemmelse av svært lave TOC konsentrasjoner innen farmasøytisk produksjonskontroll og drikkevann. Med Primacs tilleggsmodulen fungerer den også like godt for karbon bestemmelse i avløps-, overflate- og sjøvann, jordekstrakter samt i avfall og faste prøver

FormacsHT Total organisk karbon analysatorene kan benyttes som en frittstående analysator for analyse av TC og TIC der prøve- og standardløsninger injiseres direkte gjennom en roterende septumfri injeksjonsport. For større prøveantall velges en autosampler som er tilgjengelig med forskjellige karuseller med lukkede hetteglass med forskjellige volumer (lokk for å unngå tap av TOC/TIC/NPOC). Prøveforbehandling for de flyktige karbonfraksjoner (TIC/NPOC) styres fullstendig fra programvaren. Operatør kan velge flere fleksible brukermodus. For å spare verdifull analyse tid, kan autosampler utstyres med en dobbelt nål som surgjør og debobler den kommende prøven, mens den nåværende analyseres

FormacsHT-I

FormacsHT-I TOC / TN analysatorene gir rask, pålitelig analyse av total organisk karbon (TOC) og total nitrogen (TN) i flytende prøver ved direkte prøveinjeksjon i en høytemperatur katalytisk forbrenningsovn. Enhetene er spesielt utformet for prøver med partikulært materiale (suspensjoner), men kan håndtere konsentrasjonen av nitrogen og/eller karbonfraksjoner fra de fleste andre prøvematerialer.

FormacsTN

Total nitrogen analysator

FormacsTN analyator bruker Skalars ND25 Total nitrogen detektor for analyse av Total Nitrogen (TN). Total nitrogen kan måles over et stort område fra lave ppb nivåer (µg/L) til høye ppm (mg/L) nivåer med høy nøyaktighet i en kort analysetid ved bruk av kjemiluminescens deteksjon (CLD).

Prøven injiseres i høy temperaturovnen hvor den katalytisk forbrennes ved 850 °C. Oksidativ pyrolyse omdanner kjemisk bundet nitrogen til nitrogenoksyd, som måles ved CLD. FormacsTN analysatoren er både kostnadseffektive og et sikrere alternativ for bestemmelse av total Kjeldahl nitrogen (TKN) ved hjelp av en integrert NN-reaktor (sum av NO3 + NO2, se nedenfor). TKN-verdien bestemmes i to trinn ved måling av TN og deretter NN fraksjonen (via kjemisk reduksjon av NO3 og NO2 til nitrogenoksid (NO) som måles med en CLD-detektor). TKN-verdien bestemmes ved subtraksjon: TKN = TN - NN. Denne unike alternative metoden for TKN-analyse resulterer i både i kort analysetid (<5 min) samt bedre arbeidsmiljø, ved å eliminere bruk helsefarlige kjemikalier i TKN metoden

FormacsHT/TN

FormacsHT/TN Total organisk karbon analysator kan også kombinere automatiseringen av TOC, TN og TKN alt i ett system ved å utvide FormacsHT systemet med en total nitrogen detektor (ND25 er en IR detektor ved 2,5 µm).
For mer detaljerte opplysninger om kombinert måling av TOC og TN / TKN, henvises det til de mere detaljerte beskrivelsene for FormacsHT og FormacsTN instrumentene

PrimacsMCS Add-on

TOC Add-on modul for faste prøver

FormacsSERIES TOC/TN analysatoren har nå blitt utvidet med tilleggsmodulen PrimacsMCS for bestemmelse av TOC i faste prøver som jord, sedimenter og slam. PrimacsMCS opererer i kombinasjon med FormacsSERIES TOC analysator (flytende prøver). Dette gir et kostnadseffektivt konsept til miljølaboratorier for TOC-bestemmelse både i vandige samt faste prøver.

PrimacsMCS er utstyrt med en dobbelt ovn, en for separat analyse av totalt karbon (TC) og en for total uorganisk karbon (TIC) samt TOC. Totalt karbon (TC) bestemmes ved katalytisk oksydasjon av prøven ved 1100 °C i HT ovnen som omdanner karbonet i prøven til CO2. Total uorganisk karbon (TIC) bestemmes ved surgjøring av prøven i TIC-reaktoren, som omdanner det uorganiske karbon til CO2 som strippes av med gass (debobles). For begge systemer føres den dannede CO2-gass gjennom en NDIR detektor som måler karbon mengden med infrarød (IR) spektrometri. Den Windows-baserte PrimacsMCS programvaren samler dataene og beregner TOC-konsentrasjonen av prøven ved differanse (subtraksjon: TOC=TC - TIC).
PrimacsMCS måler TC, TIC og TOC over et stort arbeidsområde fra ca 100 μg til 40 mg absolutt mengde karbon i prøver opptil 3 gram. IR-detektor bytter automatisk mellom lavt og høyt måleområde. Kombinasjonen av FormacsSERIES TOC analysator med PrimacsMCS modulen gir laboratorier et kraftig verktøy for å analysere TOC fra lave ppb-konsentrasjoner i vandige prøver opp til prosent (%) nivåer i faste materialer. PrimacsMCS  metoden samsvarer med metoder regulert i internasjonale standardmetoder og/eller forskrifter fra US EPA, CEN, ISO, CEN-EN 13137 og US EPA 9060.

Software

Formacs HT / TN TOC/TN analysatorer styres av HT-Access ™ softwaren. Denne intuitive og fleksible programvarepakken brukes til datainnsamling og instrumentkontroll. Den inneholder en rekke lettbrukte maler for rutinemessig analyse, multipunkts regresjon, automatisk fjerning av resultater, omregning, statistikk etc..

Omfattende QAQC-prosedyrer er tilgjengelige som US EPA CLP (Contract Laboratory Program) som spesifiserer bruk av en rekke standardiserte QAQC prøver. Også prosedyrer samsvarende med US 21 CFR del 11 er innarbeidet (adgangskontroll, passord beskyttelse, revisjonsstier/audit trails etc). Endelige resultater kan skrives ut ved hjelp av brukerdefinerbare rapportformat eller eksporteres til LIMS for videre databehandling.

Nye funksjoner i HT-Access™ V3

  • Mulighet for å åpne flere analysekjøringer samtidig
  • All informasjon om en prøve i et enkelt visningsvindu
  • Mulighet for å samle informasjon fra forskjellige kvalitetsprøver for å lage kvalitetskontrollskjemaer og diagrammer
  • Kompatibel og samsvarende med US EPA CLP (Contract Laboratory Program)
  • Brukerdefinerte konsentrasjonsgrenser for de forskjellige CLP-prøvene og definering av nødvendige tiltak (opptil 4)
  • Mulighet for å eksportere resultater til fil underveis under analyse
  • Windows 10 kompatibel
  • Fjernovervåking av drift av instrument og signaler via internett og andre tilsvarende fjernovervåkingsverktøy

Typiske applikasjoner

Kan benyttes til:

Drikkevann
Kjølevann
Overflatevann
Grunnvann
Avløpsvann
Prosessvann
Sjøvann
Farmasøytiske produkter
Industriell prosess kontroll
Landbruksprodukter

For og matvarer
og mange flere…