BluVision™ BluVision Diskret Analysator (DA)  - Automatisering av grunnleggende kolorimetriske analyseparameter

BluVision™

Oversikt

BluVisionTM diskret analysator er en ny automatiseringsteknologi som Skalar vil introdusere for å effektivisere analyser med kolorimetriske metoder

BluVisionTM er utviklet til alle laboratorier som arbeid med flytende (vandige) prøver og er spesielt velegnet for miljølaboratorier som analyserer et bredt utvalg av prøvetyper og matrikser. Skalar diskret analysator automatiserer prøve og reagensbehandling ved å tilsette alle reagenser i nøyaktige og reproduserbare mengder direkte i målekyvetten, foreta blanding, oppvarming og annen behandling, måle reaksjonsproduktet, beregne konsentrasjoner og presentere resultater med nyutviklet og brukervennlig programvare.

BluVisionTM-diskret analysator kompletterer Skalars utvalg av produkter for automatisert analyse, som allerede består av San++ CFA analysatorene og SP2000 Testkit robotanalysatorene.

Anvendelse i daglig bruk

BluVision har autosampler med 100 prøve posisjoner fordelt over 5 rack på 20 prøver hver. Prøvevolumene kan variere fra 3,5 til 10 ml. BluVision analysatoren har 24 posisjoner med volum opptil 50 ml og 8 opptil 10 ml for alle reagenser, kalibrerings- og QC-prøver. Prøve- og reagens-stativene kan avkjøles under analysene.

Analysatoren er utstyrt med en kyvetteblokk (tray) med 160 posisjoner. Systemet har plass til 4 ekstra kuvetteblokker, som alle kan lastes automatisk inn slik at totalt 640 tester kan kjøres uten operatørtilsyn. Kuvetteblokken er temperaturstyrt for kjøling/varming ihht behov.

Kuvetteblokker er for engangsbruk og eliminerer krysskontaminering mellom prøver. Brukte kuvetteblokker føres automatisk til en søppelbeholder for å sikre avfallsbehandling. BluVision har en separat avfallsbeholder for giftige reagenser som kan velges ihht metode

Instrumentet bruker en nål til å dispensere prøve og reagens inn i kyvetter. Nålen kan forvarme prøvene og reagensene før dispensering. En høypresisjonspumpe brukes til pipettering av prøve og reagens.

Detektoren til BluVision-analysatoren består av en halogenlyskilde og et 8 posisjons filterhjul med forskjellige bølgelengder for å kjøre opptil 8 forskjellige parametere samtidig uten operatørtilsyn. Filtrene endres enkelt for ulike parametere.

Kuvetten har en optisk lysvei på 15 mm som muliggjør nøyaktig måling på lave ppb nivå av en rekke viktige miljøparametere.

BluVision er en virkelig «automatisk standalone og walkaway» analysator. Den lager alle kalibreringsløsninger fra stamløsninger, fortynner over-range-prøver eller utfører re-analyse av prøver i samme sekvens uten brukerinvolvering.

Software DiscreteAccessTM

BluVisionTM diskret analysator er fullt datamaskinstyrt for alle prøvesekvens-, drifts- og beregnings-operasjoner. En egen integrert berøringsskjerm forenkler løpende driftskontroll ved å vise all relevant instrumentinformasjon, analysatorstatus, temperaturer på kyvetten og prøvebrett mm. En rekke drift og oppfølgingsoppgaver utføres fra denne skjermen, for eksempel å legge inn nye kyvettestativ, bytte filtre mm.

For å kjøre analyse, foreta datainnsamling og beregning, benytter analysatoren en nyutviklet og tilpasset programvarepakke, DiscreteAccessTM, som imøtekommer alle normale laboratoriebehov. Et brukervennlig brukergrensesnitt gjør at operatøren kan starte analysatoren i løpet av sekunder. Hver analysesekvens kan settes opp batchvis eller man kan legge til prøver underveis (random acess). Bruker skriver inn prøve-ID eller laster denne opp fra LIMS, velger deretter de ønskede parametere som skal analyseres og starter analysatoren.

Analysatoren for-fortynner automatisk prøver, som går over definert måleområde (over range). Slike prøver blir automatisk overført til annet godkjent måleområde eller reanalyseres etter automatisk fortynning.

Omfattende QC-protokoller er tilgjengelige som US EPA CLP og US 21 CFR del 11, som inkluderer velutviklede kvaliteskontrollprosedyrer, dokumentasjon for sporbarhet/revisjon, passordbeskyttelse, dataintegritet og datasikkerhet mm. Endelige resultater skrives ut ved hjelp av brukerdefinerbare rapportformater eller eksporteres til LIMS for videre databehandling.

Typiske applikasjoner

BluVisionTM er ideell for analyse av mange forskjellige parametere i en rekke prøvetyper som utføres i dagens vann og miljølaboratorier. Typiske anvendelsesområder for BluVisionTM er for eksempel drikkevann, avløpsvann, grunnvann og overflatevann.

Typiske parametere som kan analyseres med BluVision:

Alkalinitet Klorid Magnesium Fenoler
Aluminum Seksverdig Krom(VI) Nitrat + Nitritt Silikat
Ammonium Cyanid Nitritt Sulfat
Kalsium Jern (Fe) Ortho-fosfat Total Hardhet

Våre applikasjoner samsvarer med kvalitetskrav til analyser av vann og avløpsvann i internasjonale standardmetoder fra ISO, CEN, DIN, ASTM, mm samt regulatoriske krav fra myndighetsorganer som US EPA CLP, US 21 CFR del 11 mm.