Skalar er en nederlandsk instrumentprodusent etablert i 1965. Skalar produserer avanserte automatiserte kjemiske analysatorer for bruk i laboratorier innen: Miljø, landbruk, vaskemiddel, mat, drikkevann, avløpsvann, prosesskontroll og industri mm. Skalar har et velutviklet globalt salg, support og distribusjonsapparat. Skalars analysatorer oppfyller de høyeste kvalitetskrav og med de mest pålitelige og kostnadseffektive valg for automatisering i moderne analyse, FoU, prosess og kommersielle laboratorier

Se våre analysatorer Om oss

Kundesupport

Arrangementer

Kontakt oss